Yazılım


   Donanım


   Kampanyalar


   >>Referanslar


  
 


  
  Ürünler>Referanslar
 

Anadolu Üniveristesi GPS ve Totalstation Satışı Projesi

Şişli Belediyesi Mobil CBS Ünitesi Satışı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lazer Tarama ve Fotogrametri Yazılımı Satışı

Anadolu Üniversitesi Lazer Tarama Yazılımı Satışı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzaktan Algılama, CBS Yazılımı satışı

Tokat GOP Üniversitesi Uzaktan Algılama, CBS Yazılımı ve Donanımı Satışı

Mercedes Benz Türk CBS Yazılımı Satışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fotogrametri ve CBS Yazılımı Satışı

Tokat Belediyesi CBS Yazılımı Satışı

Yeşılırmak Kalkınma Birlği, CBS, Uzaktan Alagılama Yazılımı Satışı

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotogrametri Yazılımı Satışı

Tuzla Piyade Okulu CBS Yazılımı Satışı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mobil CBS Sistemi Satışı

Zile Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi Satışı

İstanbul Valiliği CBS Donanım ve Yazılımı Satışı

Kocaeli Üniversitesi Fotogrametri Yazılımı ve Donanımı Satışı

Tübitak MAM CBS Donanım ve Yazılımı Satışı

Konya Selçuk Üniversitesi Fotogrametri Yazılımı Satışı

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotogrametri Yazılımı Satışı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Total Station ve Fotogrametri Yazılımı Satışı....