Genel Bakış


   >>Havza Planlama


   Çevre Düzeni Planı

  
   Koruma İmar Planı


   Yenileme Alanı


   Kentsel Dönüşüm


   Referanslar
  Kentsel Planlama>Havza Planlama  

Firmamız modern uzay teknolojilerinden Uzaktan Algılama teknikleri ile uydu görüntülerinden tarım arazilerinin tespiti, takibi ve planlama hizmetlerini yürütmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi, Digital Fotogrametri, GPS ve Lidar teknolojilerinin kullanarak tarım alanlarına yönelik çalışmalarımızı en ileri teknolojik imkanlarla yürütmektedir.

Hizmetlerimiz:

·         Havza Planlaması

·         Rekolte Tahmini

·         Uygun Tarım Arazilerinin Tespiti

·         Tarım Arazilerinin Sınıflandırılması

·         Ürün Guruplarının Sınıflandırılması

·         Orman Alanlarının Tespiti

·         Yangın, Sel Deprem Risklerinin Tespiti

·         Afet Planlarının Yapılması

·         Su Kaynakları Planlaması

·         Çölleşmenin izlenmesi

·         Erozyon Takibi

·         Kar Kütlerinin Takibi, Çığ Risklerinin Tespiti

·         Çevre Düzeni Planlarının Hazırlanması

·         Yerleşime Uygunluk Haritalarının Hazırlanması

·         Çevre ve Su kirliği Analizleri ve Yıllara Göre Değişimlerinin Takibi

·         Jeolojik ve Jeoteknik İncelemeler

·         KÖYDES Proje Takibi

·         Kalkınma Ajansları, Havza Birlikleri, İl Özel İdareler ve Valiliklere Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuarlarını Kurulumu ve Eğitimi Hizmetleri